Het is het afwezige dat zichtbaar maakt wat er is (taoïstische filosofie)

“Het verlangen om iets te maken ontspruit aan de spanning tussen het bewuste en het onbewuste, het zegbare en het onzegbare. (…) Uit het herstelde evenwicht tussen twee polen kan een nieuwe gedachte ontstaan. “
Joke J. Hermsen

Vaak zijn groeivormen die voorkomen in de natuur het vertrekpunt voor mijn vrij werk.
In mijn objecten (zowel schaal- als wandobjecten) creëer een structuur die
een beeld en zijn schaduw schept op de wand of op het onderliggende oppervlak, als twee gelijke principes.
Via dit gegeven
, evenals via het evenwicht tussen de massieve en opengewerkte delen,  tracht ik het onderliggende verband tussen tegengestelde concepten te visualiseren.

 Leegte en volheid, licht en duister, ik en de ander, zijn en niet-zijn, het bekende en het onbekende, lichaam en ziel, verleden en toekomst, ruimte en begrenzing, orde en chaos, sacraal en profaan, groei en verval, fragmentatie en verbondenheid,… zijn in dit kader thema’s die mij aanspreken.

In de vraagstelling die ik in mijn werk voer schuilt voor mij een metafoor voor het leven:
een voortdurend zoeken naar het fragiele evenwicht tussen twee uiterste polen.

129